Adatvédelm

A jelen tájékoztató a Könyvvizsgálók klubja weboldal, a www.konyvvizsgalokklubja.hu  (Weboldal) működésével kapcsolatos adatvédelmi tájékoztatót és kapcsolatos rendelkezéseket tartalmazza. A tájékoztató tartalmazza, hogy milyen adatokat gyűjtünk a weboldalon, e-mailen, hírleveleken keresztül, ezen adatokat hogyan kezeljük, miért és mennyi ideig.      

Jelen tájékoztatóban nem szabályozott kérdésekben az Infotv. (jelenleg: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény), valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) általános adatvédelmi rendelete – GDRP rendelet (2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (EGT-vonatkozású szöveg), valamint a Weboldalon található ÁSZF és kapcsolódó szabályzatai tartalmaznak irányadó rendelkezéseket, melyek betartása és a benne foglaltak garantálása a Könyvvizsgálók klubja teljes csapatának kiemelt feladata.        

Jelen tájékoztatóban használt fogalmak az Infotv.-ben és a GDPR rendeletben foglalt értelmezésben használatosak.

A Könyvvizsgálók klubja csapata az adatbázisába regisztráló személyek személyes adatait kezeli a munkaadói oldalon az alábbi célból és önkéntes, kifejezett hozzájárulásotok alapján. 

A Könyvvizsgálók klubja adatbázisába jelentkezőknek, üzleti partnereinek és Weboldalunk egyéb Látogatóinak személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeljük, gondoskodunk azok biztonságáról, megtesszük azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek a vonatkozó jogszabályi rendelkezések és hatósági ajánlások érvényre juttatásához szükségesek.

  1. Alapvető információk

Adatkezelő: Future Tanácsadó Kft.    

Székhely: 1147 Budapest, Kerékgyártó u. 30.

E-mail cím: konyvvizsgalokklubja@gmail.com 

Weboldal: www.konyvvizsgalokklubja.hu  

Szeretnénk tájékoztatni, hogy adatkezelési tevékenységünk során nem veszünk igénybe adatfeldolgozót.

  1. Adatgyűjtés köre

2.1. Regisztráció és álláshirdetések során gyűjtött adatok

Hirdetők esetében: információkat kell gyűjtenünk és felhasználnunk szervezetről, vagy a szervezetben dolgozó magánszemélyekről. Elsősorban az alábbi minimálisan elvárt adatokat kérjük, illetve kezeljük:

Ezen adatokat, a munkaerő igényének kielégítése, a munkavállalók kiválasztása céljából kezeljük. Az adatkezelés jogalapja az adatkezelő jogos érdeke, és a köztünk lévő szerződés.

2.2 A weboldal látogatóiról korlátozott mennyiségű adatot gyűjtünk, amelynek segítségével fejlesztjük a honlap felhasználói élményét, és segítjük a szolgáltatásaink kezelését. Ez magában foglalja az olyan információkat, mint például a honlapunk használatának módja, a honlapunk meglátogatásának gyakorisága és azok az időpontok, amikor a honlapunk a legnépszerűbb.     Ilyen korlátozott adatok lehetnek:    

IP-címek: a Weboldalt Látogató eszközéhez az internetszolgáltató által kiosztott azonosítószámok. Ezt az adatot, az adatkezelési rendszerünk informatikai biztonságának biztosítása céljából kezelhetjük.

Oldal aktivitási adatok: gyűjtjük, hogy az adott állásajánlatot hányan tekintették meg és, hogy arra hányan jelentkeztek (milyen típusú állásajánlatokat néztek meg legtöbben, ez segíthet nekünk a hírlevél összeállításában).       

„Cookie”-k, avagy Sütik: részletesebb információ a Cookie-król és használatukról a Süti szabályzatban található, mely itt érhető el.  

Mi, ezeket az adatokat kizárólag statisztikai célokra, összesítve, anomin módon gyűjtjük, megfosztva minden olyan jellemzőtől, amely miatt az adott érintett (természetes) személy azonosítható lenne; és abból a kifejezett célból, hogy fejlesszük a Weboldal Szolgáltatásait, megjelenését, valamint hogy a lehető legrelevánsabb álláslehetőséget tudjuk számotokra felajánlani.

  1. Adatgyűjtés módja

3.1. Munkaadók esetében: az alábbi módokon gyűjtjük a (személyes) adatokat:  

Közvetlenül az érintett jogi személy, egyéb szervezet képviselőjétől; vagy az érintett jogi személy, egyéb szervezet nevében és képviseletében eljáró személytől; 

Azon célból, hogy biztosítani tudjuk: a legjobb szolgáltatásokat kínáljuk, tároljuk a minimálisan elvárt adatokat és/vagy a szervezethez tartozó egyes kapcsolattartók adatait, emellett nyilvántartást vezetünk önkéntes hozzájárulásoddal a beszélgetésekről, találkozókról, regisztrált állásokról.           

3.2. Weboldal látogatói esetében: az adatokat automatikusan gyűjtjük sütik segítségével a weboldalunk meglátogatásakor, a web böngészője süti-beállításainak megfelelően. Adatokat gyűjtünk akkor is, ha kapcsolatba lép velünk a weboldalon keresztül, az ott megadott elérhetőségeken.

  1. Az adatkezelés jogalapja

4.1. Elsődlegesen a jobb felhasználói élmény és a legrelevánsabb állás megtalálásának elősegítése miatt, mely alapvető célunk.         

Az adatok kezelésének legfőbb oka a szerződéses megállapodásunk megfelelő teljesítésének  biztosítása.

4.2. A másik cél, mely miatt gyűjtjük az adatokat, melyek kizárólag csak statisztikai, összesített, anonim adatok, hogy üzleti partnereink (a potenciális munkaadók/munkáltatók) és mi információt kapjunk a munkaerőpiaci trendekről. Az adatokat annak érdekében is felhasználjuk, hogy fejlesszük a weboldalunk felhasználói élményét. Emellett, arra is használhatjuk a weboldal használatából származó adatokat, hogy egyéb szempontból is továbbfejlesszük a kommunikációnkat vagy a nyújtott szolgáltatásainkat.

  1. Jogos érdek/jogalap

5.1 Könyvvizsgálók klubja adatkezelésének (gyűjtés, tárolás, megosztás/adattovábbítás, felhasználás) jogalapja a weboldalunk szolgáltatásainak működtetése és a Könyvvizsgálók klubja céljainak hatékony elérése. Az adatkezelés jelen esetben az érintett önkéntes hozzájárulásán, vagy a velünk kötött szerződésen/megállapodáson alapul.

5.2. Jogi kötelezettséges teljesítése

A Könyvvizsgálók klubja olyan adatkezelést is végezhet, melyek jogi kötelezettségek teljesítéséből fakadnak, melyeket a mindenkori jogszabályok előírnak Az adatkezelés jelen esetben kötelező jellegű, jogszabályon alapul.

  1. Személyes adatok megosztása

6.1. Munkaadók esetében: megoszthatjuk adatait a lehetséges munkavállalókkal/álláskeresőkkel, valamint egyéb szervezetekkel azért, hogy biztosítsuk a megfelelő munkavállaló jelölti választékot, valamint szerződéses kötelezettségeink teljesülését.

6.2. A Könyvvizsgálók klubja weboldal elemzésére a Google Analytics-ot használjuk. Ezek az adatok nem személyes adatok, statisztikai, összesített, anonim adatok. Ha nem szeretné, hogy a Google Analytics monitoringozza Weboldalon végzett tevékenységét, kérjük, használja ezt a linket (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/).

6.3. A begyűjtött adatokat álláslehetőség posztjaként megoszthatjuk közösségi média felületeken pl. Facebook; Linkedin vagy online beszélgetésünk esetén az online chat felülettel is történik adatok megosztása az ő saját adatvédelmi szabályozóik szerint. Itt kérünk, hogy vegye figyelembe az adott közösségi média vagy online csevegő felület adatvédelmi irányelveit, szabályozóit.

  1. Személyes adatok védelme

7.1. Kiemelten fontosnak tartjuk a személyes adatok védelmét. Ezért megtesszünk minden szükséges intézkedést (ideértve a technikai és szervezési intézkedéseket is), amelyeknek célja az adatokhoz való illetéktelen hozzáférés és az azokkal való visszaélés megakadályozása.

7.2. Az adatok biztonságos tárolását felhasználónév és jelszóval védett adatbázis garantálja, melynek tárolását erre szakosodott Magyarországon bejegyzett jogi személy szerverei biztosítják. Az adatok védelmét szolgálja az is, hogy a tárolt adatokhoz való hozzáférést naplózzuk.

  1. Adatokat tárolás időtartama

Az adatokat annyi ideig tároljuk, amennyi a célunk eléréséhez szükséges mérték, és ameddig fennáll az érintett önkéntes hozzájárulása; illetve amire jogszabály kötelez minket:  

Infotv. 4.§ (2)bek. alapján „a személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.”

Amennyiben a jelen Adatvédelmi Tájékoztatóval kapcsolatosan bármilyen kérdése lenne, vagy további információkat szeretne az Adatvédelmi Tájékoztató tartalmával kapcsolatosan, kérem a megjelölt elérhetőségeken keressen meg minket. Megkeresésére legkésőbb 15 napon belül írásban válaszolunk.  

Kérjük, hogy minden adatkezelési tárgyú megkeresést a nálunk regisztrált e-mail címéről küldje el nekünk, csak ezen az e-mail címről érkező megkeresésekre fogunk érdemben válaszolni.         

9. Adatvédelmi tájékoztató módosítása

Adatvédelmi tájékoztatónkat időről időre a jogszabályi változásoknak és az adatgyűjtések körének megváltoztatása esetén módosítjuk. Önnek alkalmanként meg kell győződnie a változtatásokról. Tájékoztatni fogjuk a változásokról, külön email-en is.