Mennyibe kerül egy katás cég nyitómérlegének könyvvizsgálata?

Mennyibe kerül egy katás cég nyitómérlegének könyvvizsgálata?

2022. július 15.Posted on

Szeptember 1-től kizárólag főfoglalkozású egyéni vállalkozó választhatja a kata adóalanyiságot. Ez azt is jelenti, hogy betéti társaság, egyéni cég, közkereseti társaság, ügyvédi iroda kiesik az adóalanyi körből.

Ha nem akarja tovább folytatni a tevékenységét, akkor nem kell könyvvizsgálóval ellenőriztetni a végelszámolás kezdő időpontját megelőző nappal készítendő záróleltárt és zárómérleget, akkor ha katás cég még kataalanyisága időszakában dönt a végelszámolásról.

Ha folytatni kívánja a tevékenységét a katás cég kénytelen lesz vissza-, illetve áttérni a Számviteli törvény hatálya alá. Ez azt is jelenti, hogy a Számviteli törvény előírásainak megfelelő nyitómérleget kell készíteni. Ezt a nyitómérleget pedig a korábbi szabályoknak megfelelően könyvvizsgálóval is ellenőriztetniük kell.

A nyitómérleg könyvvizsgálatára kizárólag a Könyvvizsgálói Kamara tagja jogosult.

A könyvvizsgálat végterméke a könyvvizsgálói jelentés. Egy ilyen jelentésminta letölthető a Magyar Könyvvizsgálói Kamara honlapjáról itt: https://mkvk.hu/hu/letolthetoanyagok/szakertoi/konyvvizsgaloi-jelentesminta-kata-kiva-bol_attero_nyitomerlegre

A jelentéstminta azt is elárulja, hogy a könyvvizsgálónak milyen feladatokat kell elvégeznie ahhoz, hogy ezt a jelentést kiadhassa. Azt, hogy a könyvvizsgáló ténylegesen el is végezte ezeket a feladatokat, a Magyar Könyvvizsgálói Kamara jogosult ellenőrizni. Ha nem végzi el, akkor annak súlyos anyagi következményei lehetnek, és végső soron a könyvvizsgáló kamarai tagságát is megszüntethetik. Ennek következtében a könyvvizsgáló nem lesz jogosult könyvvizsgálói tevékenység ellátására a jövőben. Mindezeket figyelembe véve a könyvvizsgálói jelentés nem csak egy pár oldalas dokumentum, amit csak alá kell írni.

A könyvvizsgálók munkájukat könyvvizsgálati standardok alapján kell, hogy elvégezzék. Ezért is nagyon összetett elmagyarázni, hogy mit csinál egy könyvvizsgáló.

Az egyszerűség kedvéért ezért mutatom be a jelentés alapján – ami kifejezetten a könyvvizsgálói jelentés felhasználóinak készült -, hogy mit kell elvégeznie és bizonyítható módon dokumentálnia egy könyvvizsgálónak.

 1. Szerződést kell kötnie a társasággal és el kell végeznie a pénzmosás megelőzéséről szóló tv. szerinti ügyfélátvilágítást.
 2. A nyitó mérlegét minden lényeges szempontból a magyar számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: „Számviteli törvény”) 2/A § (4) bekezdésében foglalt előírásokkal összhangban készítették el.
 3. Vizsgálnia és dokumentálni kell függetlenségét a vizsgált társaságtól.
 4. Könyvvizsgálati bizonyítékokat kell gyűjtenie, amik alátámasztják, hogy a nyitómérleg a Számviteli törvénnyel összhangban készült-e el.  A bizonyítékokat minősítenie kell, hogy azok megfelelő alapot nyújtsanak a véleményéhez.
 5. Ismertetnie kell a társaság vezetésével, hogy Ő miért felel. A nyitómérleg összeállítása a társaság vezetésének a feladata. Jellemzően ezzel a feladattal a könyvelőt bízza meg.
 6. A könyvvizsgálónak vizsgálnia kell, hogy lehet-e csalásból eredő hiba a nyitómérlegben. Erről is bizonyítékot kell szereznie. Arról is, ha nincs ilyen kockázat.
 7. Fel kell mérnie, még akkor is, ha nincs, hogy a vizsgált társaságnak milyen belső folyamatai vannak, hogyan zajlik a folyamatok ellenőrzése a társaság részéről.
 8. A könyvvizsgálónak meg kell vizsgálnia a számviteli politika szerinti döntéseket és azt minősítenie kell. Ha nincs írott számviteli politika, akkor is vannak ilyen döntések, csak akkor még nehezebb a könyvvizsgáló dolga.
 9. A könyvvizsgálónak vizsgálnia kell továbbá, hogy a vizsgált társaság belátható ideig tudja-e folytatni a tevékenységét. Ez azért lényeges, mert más számviteli eljárásokat kell alkalmazni akkor, ha valamely oknál fogva nem fog tudni tovább működni.
 10. Meg kell néznie, hogy a nyitómérleg mind felépítésében, mind tartalmában megfelel-e a jogszabályokban előírtaknak.
 11. A teljes dokumentáció áttekintését követően, ha minden rendelkezésére áll a standardok szerint, a könyvvizsgáló elkészíti a könyvvizsgálói jelentését.

Mivel a könyvvizsgálónak szigorúan dokumentálnia kell a könyvvizsgálati munka egészét, belátható, hogy ezen feladatok még a legkisebb cégek esetében sem 1-2 órát jelentenek. Ha még hozzávesszük az ügyféllel történő kommunikációt, akkor egy megbízás legalább 1-2 munkanapot igényel megfeszített tempóban.

A könyvvizsgálói díjakat a piac szabályozza. Az alábbi táblázat mutatja, hogy mire lehet számítani, ha csak a bruttó bért (tehát munkáltatói közterhek nélkül) vesszük figyelembe. Vagyis a táblázat semmilyen egyéb költséget nem tartalmaz, mint pl. biztosítás, szoftverek, kamarai tagdíj, továbbképzések, irodai költségek, szabadság, betegség, céget terhelő adók, áfa stb…

22 munkanappal számoltuk az egy munkanapra jutó bruttó bért.

Mindezek alapján a nyitómérleg könyvvizsgálata előreláthatólag több tízezer forintjába fog kerülni a vállalkozásoknak attól is függően, hogy a könyvvizsgáló milyen bérszínvonalon dolgozik és attól is, hogy milyen egyéb költségei merülnek fel. Mert ugye szeptember 1-től a könyvvizsgálók sem lehetnek katásak.